Informacja o danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest APARTHOTEL ZAKĄTNA Mariusz Przywara z/s przy ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, NIP 872-102-38-11 zwany dalej „Aparthotelem”.

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Aparthotelem umowy o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług wynajmu lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa mogą być świadczone przez Aparthotel ponadto dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Aparthotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Aparthotel Zakątna.
Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Aparthotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy.

3. Aparthotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (m.in. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Aparthotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

4. Aparthotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
Ponadto każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

5. Aparthotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi wynajmu na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

6. Aparthotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Firmom księgowym współpracującym z Aparthotelem,
b. Kancelariom prawnym współpracującym z Aparthotelem,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Aparthotelem,
d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Aparthotelu,
e. Firmom kurierskim i pocztowym,

7. Aparthotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku zarezerwowania noclegu w Aparthotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Aparthotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Aparthotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

9. Ponadto, Aparthotel udostępnia adres info@aparthotelzakatna.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Polityka cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Aparthotel jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
• dopasowania zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników; Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości podejmowania działań marketingowych.
Nasza strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Aparthotelu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Korzystający z naszej strony może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Aparthotel informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej. Pliki cookies, z których korzysta nasza strona, a które są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom.